Sürdürülebilirlik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi


Şen Y. (Yürütücü)

  • Proje Türü: Kontrata Dayalı Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi
  • Proje Grubu: Sosyal Bilimler
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: İşletme Fakültesi
  • Başlangıç Tarihi: Eylül 2022
  • Bitiş Tarihi: Mart 2023

Özet

Firma ile yapılacak Ar&Ge projesi ile işletmenin sürdürülebilirlik yönetim sisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle işletmenin iş süreçlerinde ve ürün / hizmetlerinde sürdürülebilirliği destekleyici yönde iyileştirilebilecek alanların araştırılması ve tespiti sağlanacak, ardından sürdürülebilirlik yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.