DAPSİS, araştırmacıların diğer ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmek üzere başvurusunu yaptığı veya desteklenen projelerine yönelik envanterin oluşturulması, araştırmacılara Ar-Ge faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duydukları konularda destek hizmetleri sağlanması ve yürürlükte olan projelerin BAP Koordinasyon Birimleri bünyesinde yürütülen tüm akademik, idari ve mali süreçlere ilişkin çok sayıda fonksiyonel araçlar içerecek şekilde hazırlanmıştır.

Sistemin tasarımı doğrudan uygulamalardaki tecrübeler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir.

DAPSİS, farklı yükseköğretim kurumlarındaki araştırmacılar, BAP Birimi yöneticileri, çalışanları ve konunun tarafı olan personelin görüş ve önerileri ile her aşaması olgunlaştırılan bir süreç yönetim sistemidir.

DAPSIS, süreçlerin kayıt altına alınması ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin yanı sıra kurumsal değerlendirme, stratejik plan, kalite uygulamaları, üniversite sıralama sistemleri ve girişimcilik değerlendirmelerine yönelik veri ve bilgi ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

DAPSİS, kullanıcı kurumların görüş ve önerileri de dikkate alınarak süreklilik içerisinde geliştirilmektedir.